09.02.2016

Манастир Рача


Манастир Рача је српски православни манастир који је подигао Стефан Драгутин (1276-1282). У овом манастиру сахрањивани су велики српски владари, властела и црквени великодостојници. Монаси из манастира Раче су преводили текстове из Античке Грчке и писали историјске рукописе (најпознатији скрипторијум је у Рачи, познат као Рачанска школа, која је доживела процват током 16. и 17. века). Током Великог турског рата 1689. године манастир је делимично уништен од најезде Турака, а касније у пар наврата и спаљиван. Почетком 19. века манастир је обновљен.

Важни датуми