11.12.2015

О симпозијуму


Министарство одбране и Војска Србије су организатори XLIII Интернационалног симпозијума о операционим истраживањима - SYM-OP-IS 2016 који ће се одржати на Тари у периоду од 20. do 23. септембра 2016. године у хотелу Оморика.

SYM-OP-IS је национална конференција са међународним учешћем од 1974. године, а од 2015. године SYM-OP-IS је и званично препознат као међународни научни скуп. Скуп се одржава једном годишње и окупља операционе истраживаче са циљем размене најновијих искустава, научних и стручних информација стечених на пољу операционих истраживања.

Симпозијум се реализује кроз пленарна предавања и у оквиру тематских секција које обезбеђују размену идеја и разматрање релевантних питања кроз драгоцене сусрете истраживача из академске заједнице и праксе, из земље и иностранства.

Основни циљ Симпозијума је развој и примена нових метода, модела и техника операционих истраживања. Симпозијум је значајан за научне раднике, али и за студенте и привреднике који су заинтересовани за имплементацију нових решења, базираних на методама операционих истраживања.

Важни датуми