07.02.2016

ПРОГРАМ


Програмске области:

Екологија
Економски модели и Економетрија
Експертни системи-подршка одлучивању
Електронско пословање
Енергетика
Финансије и Банкарство
Геоинформациони системи
Грађевинарство
Графови и мреже
Информациони системи
Истраживање и развој
Истраживање података
Комбинаторна оптимизација
Логистика
Масовно опслуживање
Математичко програмирање
Меко рачунарство
Менаџмент
Пољопривреда, шумарство и Водопривреда
Пословна Интелигенција и одлучивање
Поузданост и одржавање
Предвиђање и планирање
Примене ОИ у одбрани
Рударство и геологија
Саобраћај, транспорт и комуникације
Симулација
Статистички модели
Стохастички модели и временске серије
Управљање производњом и залихама
Управљање ризиком
Вишекритеријумска анализа и оптимизација
ДОДАЦИ

Важни датуми