07.02.2016

Програмски одбор


Илић Александар, председник, Министарство одбране
Петровић Далибор, потпредседник, Министарство одбране
Младеновић Ненад, Математички институт САНУ, Београд
Урошевић Драган, Математички Институт САНУ, Београд
Aloise Daniel, Natal University, Brazil
Artiba Abdelhakim, University of Valencia, France
Brimberg Jack, Royal Military College, Kingston, Canada
Caporossi Gilles, HEC Montreal, Canada
Carrizosa Emilio, University of Sevilla, Spain
Crainic Teodor G., University of Quebec, Montreal, Canada
Цветковић Драгош, Математички институт САНУ, Београд
Цвијановић Јанко, Економски Институт, Београд
Ћировић Горан, Висока Грађевинско-Геодетска Школа, Београд
Чангаловић Мирјана, Факултет Организационих Наука, Београд
Давидовић Татјана, Математички институт САНУ, Београд
Димитријевић Бранка, Саобраћајни Факултет, Београд
Duarte Abraham, Universidad Rey Juan Carlos, Spain
Дугошија Ђорђе, Универзитет у Новом Пазару
Ђоровић Бобан, Универзитет одбране, Београд
Eremeev Anton, Omsk State University, Russia
Escudero Laureano, Universidad Miguel Hernández, Spain
Golden Bruce, University of Maryland, United States of America
Hanafi Saïd, University of Valenciennes, France
Hansen Pierre, GERAD, Montréal, Canada
Кратица Јозеф, Математички институт САНУ, Београд
Кochetov Yuri, Novosibirsk, Russia
Кочовић Јелена, Економски факултет, Београд
Ковачевић-Вујчић Вера, Факултет организационих наука, Београд
Labbé Martine, Free university of Brussels, Belgium
Летић Душко, Факултет Техничких Наука, Зрењанин
Кузмановић Марија, Факултет Организационих Наука, Београд
Кутлача Ђуро, Институт Михајло Пупин
Макајић-Николић Драгана, Факултет Организационих Наука, Београд
Мартић Милан, Факултет Организационих Наука, Београд
Melián Batista Belén, University La Laguna, Spain
Месарош Каталин, Економски Факултет, Суботица
Migdalas Athanasios, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Миљановић Игор, Рударско-Геолошки Факултет, Београд
Миловановић Градимир, Математички институт САНУ, Београд
Младеновић Зорица, Економски Факултет, Београд
Moreno-Perez José A., University of La Laguna, Spain
Нетјасев Феђа, Саобраћајни Факултет
Огњановић Зоран, Математички Институт САНУ, Београд
Пап Ендре, Универзитет Сингидунум, Београд
Праштало Жељко, Рударски факултет Београд
Papageorgiou Markos, Technical University of Crete, Greece
Pardalos Panagote M., University of Florida, United States of America
Петровић Славица, Економски Факултет, Крагујевац
Радојевић Драган, Институт Михајло Пупин, Београд
Raidl Guinter, Vienna University of Technology, Austria
Salhi Said, University of Kent, United Kingdom
Савић Гордана, Факултет Организационих Наука, Београд
Sevaux Marc, University of Southern Brittany, France
Sifaleras Angelo, University of Macedonia, Greece
Сорак Милош, Економски факултет, Бања Лука
Sörensen Kenneth, University of Antwerp, Belgium
Станић Станко, Економски факултет, Бања Лука
Станојевић Милан, Факултет Организационих Наука, Београд
Станојевић Милорад, Саобраћајни Факултет, Београд
Старчевић Душан, Факултет Организационих Наука, Београд
Стојковић Дејан, Министарство одбране
Сукновић Милија, Факултет Организационих Наука, Београд
Шелмић Милица, Саобраћајни Факултет, Београд
Теодоровић Душан, Саобраћајни Факултет, Београд
Видовић Милорад, Саобраћајни Факултет, Београд
Вујић Слободан, Рударски Институт, Београд
Вујошевић Мирко, Факултет Организационих Наука, Београд
Вукадиновић Катарина, Саобраћајни Факултет, Београд
Zhao Bejing Qiuhong, University of Aeronautics and Astronautics, China

Важни датуми