07.02.2016

Организациони одбор


Слободан Јоксимовић, председник, Министарство одбране
Саша Трандафиловић, Министарство одбране
Зоран Мачак, секретар, Министарство одбране
Михајло Зоговић, Министарство одбране
Дејан Миленковић, Војска Србије
Миломир Исаиловић, Министарство одбране
Срђан Димић, Министарство одбране
Срђан Благојевић, Министарство одбране
Ивица Младеновић, Министарство одбране
Борко Лепојевић, Министарство одбране
Предраг Александров, Војска Србије
Радојка Мићовић, Министарство одбране
Марина Дуњић, Министарство одбране
Ивана Цветковић, Министарство одбране

Важни датуми